Rabu, 27 April 2016

Aczkolwiek kamienie ogrodzenia te s�� z odmiennych czasów i powstały w odmienny sposób zdarza się że są do siebie bliźniaczo podobne, tak że czasami mało biegłym okiem z trudem je odróżnić.

Wprawdzie kamienie ogrodzenia te pochodzą z odmiennych epok oraz powstały w odmienny sposób bywają do siebie bardzo podobne, tak że nieraz mało biegłym ślipiem z trudem je rozróżnić.

Własną karierę w ogrodzeniach zawdzięczają przyrodniczym kolorystykom, trywialnej obróbce oraz względnie atrakcyjnej odpłatności. Występują w wielu obszarach Polski – piaskowiec najłatwiej odnaleźć w Górach Świętokrzyskich, Karpatach oraz Dolnym Śląsku, wapienie – na Lubelszczyźnie, Wyżynie Krakowsko -Częstochowskiej i też w Górach Świętokrzyskich. Ten artykuł ogrodzeniowy wydobywa się metodą odkrywkową w kamieniołomach, po czym rozkrusza lub od razu ociosuje, stawia na solidnych paletach, oplątuje drucianą siatką a następnie posyła do miejsca budowy plot z PCV na plot i furtę ze sztachet. Stosowany na ogrodzenia piaskowiec to nic odmiennego jak związany lepiszczem piach, jakiego ziarna nie przekraczają 2mm wielkości. Kiedy lepiszczem jest np. krzemionka, określamy go krzemionkowym (kwarcyt), jak związki wapnia -wapiennym. Prócz substancji zlepiających występują tam także inne domieszki, np. związki żelaza. Dzięki nim przekształca się kolor kamieni na sztachety PCV na ogrodzenie i furtę ogrodzeniowa, przybierają one wtenczas wielorakie pigmenty czerwieni, brązu i zieleni. W naturze złożone są w warstwy o przeróżnej grubości, sięgającej nawet kilkudziesięciu metrów. Spośród tak sporych złóż wycina się najogromniejsze bloki, użytkowane później np. w rzeźbiarstwie. Wydobyte kamienie wolno również siekać na sześciany o regularnych zarysach, użytkowane później w budownictwie (także na ogrodzenia). Można także je rozdzielać przy asyście specjalistycznych klinów a także dłut na cienkie, nieregularnych obrysów kawałki. Służą do układania powierzchni ścieżek a także budowy murków ogrodzeniowych.

Na nowoczesne sztachety z PCV z Środy Śląskiej wykorzystuje się również wapienie - skały osadowe, powstałe z zgromadzonych na dnie mórz a także jezior pozostałości organizmów żywych, najczęściej muszli małż i ślimaków.

Przeważnie są w większym stopniu miękkie niż piaskowce, a za sprawą tego łatwiejsze w obróbce, lecz także mniej trwałe. Wapienie pochodzące z dawnych epok geologicznych są twardsze, wolno je nawet polerować zalecane na sztachetki plastykowe na plot i bramę sztachetowa. Nadają się jednakże głównie do stosowania w środku budynku, ponieważ poddawane działaniu warunków atmosferycznych prędko matowieją. Wapienie można wykorzystać do konstrukcji murków ogrodzeniowych, na ścieżki a także dojazdy, do aranżacji parków skalnych. Na Lubelszczyźnie stosuje się je też do budowy domów. Na powierzchnie ścieżek ogrodowych najakuratniej przeznaczają się piaskowce krzemionkowe, albowiem są odporniejsze na szlifowanie aniżeli np. Wapienie.

W zależności od stylu ogrodu a także własnych zamiłowań forma kamiennych płyt może być wieloraki – od łamanych, nieproporcjonalnych, aż po pionowo przyciętych prostokątów ewentualnie kwadratów. Murki i sztachety PVC na plot i bramę sztachetowa buduje się z kamieni różnorakiego układu, ułożonych na kamiennym lub betonowym fundamencie. Jeśli płot powstaje spośród kawałeczków o nieregularnych obrysach, powinno się je adekwatnie zestawiać tzn. tak, tak aby kształt każdego następnego scalał się z uprzednim. Aby takie ogrodzenie było solidne jego grubość powinna wynosić 50-70 cm. Większe wyrwy w środku można wypełniać zaprawą cementową a także gruzem. Płot z bloczków kamiennych o skróconych równych bokach muruje się podobnie jak z cegły lub pustaków. Piaskowce a także wapienie zdołamy wykorzystać również do budowy schodów, kominków ogrodowych a także innych elementów tzw. miniaturowej architektury. Piaskowce wykorzystywane do konstrukcji ogrodzenia Poznań należą do skał mało odpornych na działanie elementów atmosferycznych. Pod wpływem wody, słońca i niskich temperatur migiem niszczeją i nabierają ciemnego koloru. Bez trudu obrastają także mchem i wodorostami. Można to uniemożliwić pokrywając powierzchnię ogrodzenia Poznań lub rzeźb specjalnymi impregnatami. Nie próbujmy zdrapywać zanieczyszczeń z nawierzchni ogrodzenia Poznań szorstkimi urządzeniami np. drucianą szczotką, albowiem na kamieniu mogą pozostać mocne rysy. Wyspecjalizowane firmy czyszczą kamień ogrodzeniowy tzw. piaskarkami. Jeśli nie mamy możliwości automatycznego czyszczenia ogrodzenia Poznań z piaskowca spróbujmy umyć go wodą z detergentem przy użyciu szczotki ryżowej. Jeżeli jednak reflektujemy, by głazy na ogrodzeniu prędko wyglądały na stare, nie możemy ich niczym zabezpieczać ani czyścić.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar