Rabu, 25 Mei 2016

Konstrukcja ogrodzenia z PCV na plot i furtę ze sztachetek nie potrzebuje zezwolenia na budowę oraz sygnalizowania tego faktu gminie prócz szczególnych wypadków.

Stawianie plot z plastyku na ogrodzenie i furtkę ze sztachetek nie zada pozwolenia na to oraz zawiadamiania tego faktu starostwu powiatowemu wyjąwszy wyjątkowe wypadki.

Plotki PCV na plot i bramę ze sztachetek nie przekraczające poziomu 2,2 m budowane miedzy dwoma sąsiednimi działkami nie potrzebują żadnych formalności formalnych. Tyczy się to również ogrodzeń zastępczych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także pozostałych miejsc publicznych (nie tyczy się to płotów niedaleko dróg prywatnych a także wew. nie będących drogami powszechnymi)
  2. stawianie płotu przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania balaski z plastyku na plot i furtę ogrodzeniowadokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym bądź urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu stawiania płotu powinno zawierać rodzaj ogrodzenia, metodę przeprowadzenia jego montażu oraz planowany czas rozpoczęcia budowy.
  5. Prócz zgłoszenia wypada doczepić oświadczenie o prawie do zarządzania nieruchomością w celach budowlanych a także jeśli jest to wymagane przez starostwo zarys ogrodzenia.

Niekiedy do budowy ploty PCV na plot i bramkę ze sztachet zadane są dodatkowe uzgodnienia tj. np. zgoda administratora drogi na miejsce zjazdu.

Konstrukcje ogrodzenia można zacząć po 30 dniach od zgłoszenia planowania jego budowy, o ile urząd nie wniesie wcześniej sprzeciwu. Sprzeciw może być w sytuacji, kiedy planowane ogrodzenia PCV na ogrodzenie i furtkę ze sztachet jest nieadekwatne z określeniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym planowanej ulicy. W sytuacji gdy proponowane sztachety z plastyku na ogrodzenie i furtę ze sztachetprzypadkiem może zagrażać bezpieczeństwu ludzi albo mienia, np. poprzez ograniczanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może wymagać zdobycia pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru stawiania płotu jest ważne przez czas dwóch lat. Wstrzymanie rozpoczęcia robót przez ów czas skutkuje unieważnieniem zgłoszenia i w przypadku chęci postawienia ogrodzenia potrzebne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar